Kontakt

.
Kierownik projektu

Hanna Rajcic-Mergler

wicekurator oświaty
tel. (61) 854 16 58
.

Biuro projektu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
e-mail: projekt@ko.poznan.pl

Specjalista
ds. rekrutacji i obsługi IT

Specjalista
ds. obsługi kursów

Anna Kaźmierczak
e-mail: a.kazmierczak@ko.poznan.pl
tel. (61) 854 18 35

Izabela Szymczak
e-mail: i.szymczak@ko.poznan.pl
tel. (61) 854 16 61

Koordynator
merytoryczny

Joanna Ciechanowska-Barnuś
e-mail: j.ciechanowska@ko.poznan.pl
tel. 882 16 12 69

Comments are closed.