Zamówienia publiczne

.

Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w_ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

.

Comments are closed.