Kształcenie praktyczne


31 maja 2013 r.

Przygotowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Kurs dla dyrektorów, kierowników kształcenia praktycznego, nauczycieli zainteresowanych organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 40 godzin

Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:

 • organizacja i prowadzenie KKZ,
 • struktura i zawartość programu nauczania dla danych kursów kwalifikacyjnych,
 • przygotowanie programu nauczania KKZ,
 • wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

Sugerowana część praktyczna:

 • przygotowanie programu nauczania dla danej kwalifikacji.

Sugerowane formy edukacji:

 • wykłady,
 • warsztaty,
 • e-learning.

Kadra:

 • osoby prowadzące posiadają doświadczenie w pracy w szkołach zawodowych,
 • mają doświadczenie związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej,
  w szkolnictwie zawodowym.

Zapraszamy nauczycieli/ki:

 • szkół zawodowych (dyrektor/ki, nauczycieli/ki) z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno, M._Poznań),
 • posiadających doświadczenia w przygotowywaniu programów i planów nauczania,
 • gotowych na wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych,
 • lubiących wyzwania i otwartych na zmianę,
 • gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu
  w prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na poprawę jakości pracy szkoły,
 • deklarujących pełną gotowość do udziału w kursie,
 • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji.

Ważne informacje:

 • planowany nabór na kurs – czerwiec – sierpień 2013 r.,
 • realizacja sierpień – październik 2013 r.,
 • zaplanowana w projekcie liczba osób korzystających z kursu: 40 osób z 29 powiatów objętych projektem,
 • zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym oraz e-learning,
 • warunkiem zaliczenia kursu: obecność oraz wykonanie zadań przewidzianych w_programie.

Comments are closed.