Kurs języka angielskiego


31 maja 2013 r.

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Kurs dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego – 50 godzin

Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:

 • podwyższenie kompetencji językowych o elementy języka zawodowego wspólne dla_różnych zawodów,
 • nabycie umiejętności związanych z autoprezentacją, prowadzeniem korespondencji papierowej i elektronicznej,
 • small talk z klientami i współpracownikami z zagranicy, partnerami w realizowanych projektach.

Sugerowane formy edukacji:

 • warsztaty,
 • e-learning.

Kadra:

 • osoby prowadzące posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe,
 • mają doświadczenie związane z nauczaniem języka angielskiego z elementami języka zawodowego,
 • posiadają doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.

Zapraszamy nauczycieli/ki:

 • przedmiotów zawodowych,  opiekunów praktyk ze szkół zawodowych
  z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego,
 • zainteresowanych podniesieniem kompetencji językowych, również o elementy języka zawodowego,
 • deklarujących pełną gotowość do udziału w kursie,
 • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji.

Ważne informacje:

 • planowany nabór na kurs – marzec 2014 r.,
 • realizacja marzec – kwiecień – sierpień 2014 r.,
 • zaplanowana w projekcie liczba osób korzystających z kursu: 30 osób z 31 powiatów objętych projektem,
 • zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym oraz e-learning.

Comments are closed.