Kurs Moodle


31 maja 2013 r.

Kształcenie na odległość, wykorzystanie platformy Moodle, tworzenie kursów e-learningowych

Kurs dla dyrektorów, nauczycieli zainteresowanych wykorzystanie technologii informacyjnej w dydaktyce z uwzględnieniem możliwości kształcenia na odległość –_50_godzin

Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:

 • obsługa narzędzi  platformy e-learningowej Moodle,
 • tworzenie kursów i sprawdzianów na platformie edukacyjnej,
 • możliwości wykorzystania kształcenia na odległość w praktyce szkolnej.

Sugerowana część praktyczna:

 • przygotowanie własnych kursów na platformie Moodle.

Sugerowane formy edukacji:

 • warsztaty,
 • e-learning.

Kadra:

 • osoby prowadzące posiadają doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi platformy
  e-learningowej w celu prezentacji treści dydaktycznych oraz sprawdzania opanowanych przez uczniów wiadomości i umiejętności,
 • mają doświadczenie związane wykorzystaniem w praktyce form kształcenia na_odległość.

Zapraszamy nauczycieli/ki:

 • szkół zawodowych  z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno, M. Poznań),
 • gotowych na wdrażanie w swoich szkołach nowych metod kształcenia,
 • lubiących wyzwania i otwartych na zmianę,
 • gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu
  w prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na poprawę jakości pracy szkoły,
 • deklarujących pełną gotowość do udziału w kursie,
 • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji.

Ważne informacje:

 • planowany nabór na kurs – czerwiec – sierpień 2013 r.,
 • realizacja wrzesień – październik 2013 r.,
 • zaplanowana w projekcie liczba osób korzystających z kursu: 45 osób z 29 powiatów objętych projektem, grupy po 15 osób, zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym oraz z wykorzystaniem e-learning,
 • warunkiem  zaliczenia kursu: obecność i zadanie przewidziane programem kursu.

Comments are closed.