Moduły szkoleniowe


8 maja 2013 r.

Zasady rekrutacji na kursy organizowane w ramach projektu
„Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”

Proponujemy:

 • kurs „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”
  120 godz. (edycja – 2013 r., 2014 r.),
 • kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych
  50 godz. (edycja – 2013 r., 2014 r., 2015 r.),
 • kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów
  140 godz. (edycja – 2014 r.),
 • kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia
  40 godz. (edycja – 2013 r., 2014 r., 2015 r.).
 • kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
  50 godz. (edycja – 2014 r.).

W miarę postępu prac związanych z realizacją działań projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” na stronie pojawiać się będą systematycznie ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia naboru na kolejne kursy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Ułatwi to_podjęcie decyzji o ewentualnym uczestnictwie w projekcie i wyborze kursu, w którym chcielibyście Państwo wziąć udział.

Informacje ogólne dotyczące wszystkich form doskonalenia prowadzonych w ramach projektu:

 • w kursach mogą uczestniczyć nauczyciele/ki ze szkół zlokalizowanych w_miejscowościach do 25 tys. mieszkańców z 29 powiatów województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno, M. Poznań oraz powiatu wrzesińskiego i jarocińskiego),
 • warunkiem uczestnictwa w kursie będzie:
  • złożenie oświadczenia o gotowości zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa w przypadku rezygnacji z udziału w kursie na każdym etapie jego trwania lub_niespełnieniu warunków uczestnictwa (frekwencja, wykonanie ćwiczeń praktycznych),
  • zadeklarowanie wykorzystania nabytej wiedzy w działaniach na rzecz poprawy jakości kształcenia w szkołach na terenie gminy/powiatu i_zaangażowanie się w prace powiatowego zespołu projektowego po_zakończeniu kursu w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”,
 • warunkiem zaliczenia kursu jest odpowiednia frekwencja zgodna ze wskazaniami dla_poszczególnych kursów, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe wykonanie ćwiczeń praktycznych przewidzianych programem,
 • kursy będą organizowane systematycznie przez cały czas trwania projektu – czyli do_połowy 2015 roku,
 • każda osoba zainteresowana ofertą może wziąć udział tylko w 1 kursie spośród proponowanych,
 • rekrutacja na kursy będzie się odbywać wyłącznie drogą elektroniczną.

.

.

.

Comments are closed.