Kurs – 50 godzin


13 maja 2013 r.

Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych – 50 godzin

Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:

 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej,
 • rozpoznawanie uczniów/uczennic zdolnych i ich potrzeb,
 • praca z uczniem zdolnym/uczennicą zdolną,
 • współpraca z rodzicami,
 • tworzenie środowiska do rozwoju.

Sugerowana część praktyczna:

 • przygotowanie scenariusza działań nakierowanych na rozwój uzdolnień uczniów/uczennic lub prezentacji dla Rady Pedagogicznej na temat pracy z_uczniami/uczennicami zdolnymi.

Sugerowane formy edukacji:

 • warsztaty,
 • spotkania z osobami, które mają ciekawe doświadczenia w pracy z_uczniami/uczennicami zdolnymi.

Kadra:

 • osoby prowadzące będą posiadały doświadczenie w pracy z młodzieżą zdolną oraz_praktykę pedagogiczną.

Zapraszamy nauczycieli/ki:

 • szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących (dyrektor/ki, nauczycieli/ki) z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem M.Kalisz, M.Konin, M.Leszno, M.Poznań) – podczas naboru przewidziane są preferencje dla_nauczycieli ze szkół o niskich wynikach egzaminów zewnętrznych lub niskich efektach pracy szkoły uzyskanych podczas ewaluacji zewnętrznej,
 • zainteresowanych realizacją działań zespołowych służących rozwijaniu uzdolnień uczniów/uczennic,
 • zainteresowanych pracą metodą projektu,
 • lubiących wyzwania i otwartych na zmianę,
 • gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu w_prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na poprawę jakości pracy szkoły,
 • deklarujących pełną gotowość do udziału w zajęciach w określonych terminach,
 • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji (warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia praktyczne ze specjalistami z_różnych dziedzin, opracowanie zadań praktycznych przewidzianych w programie kursu).

Ważne informacje:

 • planowany nabór na I edycję kursu – czerwiec 2013 r.,
 • planowany termin realizacji I edycji kursu: IX – XI 2013 r.,
 • planowana liczba uczestników/uczestniczek I edycji kursu: 160 osób,
 • kolejne edycje kursu zaplanowane są na lata 2014-2015,
 • łącznie zorganizowanych zostanie 21 grup szkoleniowych – po 20 osób każda,
 • zaplanowana w projekcie liczba osób korzystających z kursu: 420 z 31 powiatów objętych projektem,
 • zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym (piątek – niedziela).
  .

Comments are closed.