Coaching w pracy nauczyciela


13 maja 2013 r.

Kurs „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” – 120 godzin

Temat wynika z konieczności wykorzystania różnorodnych metod pracy w procesie wprowadzania zmian w szkole oraz wsparcia rozwoju nauczycieli/ek – liderów/ek zmian oraz_uczniów/uczennic.

Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:

 • programowanie procesu zmiany kulturowej,
 • coaching zespołowy dla Rady Pedagogicznej (RP),
 • wykorzystanie narzędzi coachingowych w procesie motywacji oraz współpracy zespołowej RP,
 • coaching indywidualny dla liderów/liderek i dyrektorów/ek szkół oraz uczniów/uczennic,
 • doradztwo dla dyrektorów/ek szkół w zakresie planowania wdrażania zmian.

Sugerowana część praktyczna:

 • trening zadaniowy dający uczestnikom/uczestniczkom możliwość podejmowania pod_superwizją zadań związanych z wspieraniem zmian w szkole macierzystej i_co_najmniej jednej innej szkole; te działania to coaching zespołowy dla RP, coaching dla indywidualnych liderów/liderek zmian.

Kadra:

 • osoby prowadzące będą posiadały doświadczenie coachingowe oraz praktykę pedagogiczną.

Zapraszamy nauczycieli/ki:

 • szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (dyrektor/ki, nauczycieli/ki) z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem M.Kalisz, M.Konin, M.Leszno, M.Poznań),
 • realizujących przedsięwzięcia zespołowe,
 • angażujących się w życie szkoły lub lokalnej społeczności,
 • wspierających i motywujących innych do pracy,
 • lubiących wyzwania i otwartych na zmianę,
 • gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu w_prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na poprawę jakości pracy szkoły,
 • deklarujących pełną gotowość do udziału w zajęciach organizowanych w II połowie sierpnia 2013 r. (5 dni treningu interpersonalnego i obowiązkowa 100% obecność) oraz udziału w 5 zjazdach szkoleniowych organizowanych w weekendy do końca listopada 2013 r. (obecność 80%) – dla zainteresowanych udziałem w pierwszej edycji kursu,
 • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji (warsztaty, wyjazdy studyjne, trening interpersonalny, trening zadaniowy).

Ważne informacje:

 • planowany nabór na kurs – połowa maja 2013 r. (edycja I), listopad 2013 r. (edycja II),  lipiec 2014 (edycja III),
 • planowane terminy realizacji kursu: edycja I: VIII – X 2013 r., edycja II: I-VI 2014 r., edycja III: VIII-XI 2014 r.,
 • w każdej edycji kursu może wziąć udział tylko 15 osób..

Comments are closed.