Harmonogram działań

Rok 2013 2014 2015
Kwartał I II III IV I II III IV I II
Konferencja inaugurująca projekt
Kurs “Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”
Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia
Kurs na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych
Kurs “W jaki sposób przygotować kursy kwalifikacyjne”
Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów
Kurs przygotowawczy do kształcenia na odległość MOODLE, obsługa platformy, tworzenie kursów e-learningowych
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli kształcenia zawodowego
Publikacja pt. “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć – przykłady dobrych praktyk”
Kurs “Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi”
Kurs “Kompetencje coachingowe w pracy dyrektora szkoły”
Konferencje szkoleniowe i podsumowujące projekt

.
.
.

Comments are closed.