Warsztaty


Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele

szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że dla dyrektorów, nauczycieli i liderów, biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, proponujemy warsztaty organizowane 30-31 stycznia 2015 r., Quality System – Hotel, Poznań ul. Lechicka 101, (2_grupy, w sumie 31 osób). Celem warsztatu będzie doskonalenie umiejętności liderskich umożliwiających skuteczną działalność w środowiskach lokalnych w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym w zakresie rozwoju uczniów/uczennic uzdolnionych twórczo i społecznie. Warsztaty dotyczyć będą rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy z zespołem, angażowania społeczności lokalnej, współpracy z lokalnymi aktorami życia społecznego i_lepszego zintegrowania zasobów różnych instytucji na szczeblu lokalnym.

Zorganizowane zostaną zajęcia, dzięki którym możliwy będzie rozwój umiejętności interpersonalnych uczestników, pracy z ludźmi, zarządzania projektami i przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.

Proponowane zagadnienia: rola lidera, jak mówić, żeby inni chcieli pójść za nami, praca zespołowa – przywództwo, role w grupie, budowanie zespołu, rozwiązywania konfliktów, komunikacja zewnętrzna – promocja, pozyskiwania funduszy na realizację projektów (wnioski w_konkursach grantowych, zbiórki publiczne, platformy fundraisingowe) itp.

Zgłoszenie udziału, do 26 stycznia 2015 r. ułatwi nam sprawną organizację warsztatów.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnych na stronie projektu http://projekt.ko.poznan.pl.

Nabór zakończony


Comments are closed.