O projekcie

.

“Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół
województwa wielkopolskiego

.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
Beneficjent systemowy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Czas trwania projektu: 1.03.2013 – 30.06.2015
Szkoły objęte wsparciem: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców
Liczba osób przeszkolonych: 1 000 nauczycieli

.

.

.

Comments are closed.