Program wizyty

Tytuł: Dobry pomysł i co dalej?

Dzień I

24 października

9.00 –wyjazd z Poznania

Warsztaty w drodze:

9.30-11.30- warsztat I – „Podziel się projektem” – prezentacja projektów  edukacyjnych realizowanych przez liderów/ki wielkopolskich szkół;  zasady konstruowania wniosków projektowych,  Zarządzanie projektem, Zarządzanie zespołem projektu,  problemy w realizacji zadań i przykłady skutecznych rozwiązań w radzeniu sobie z nimi – warsztat na przykładzie dobrych praktyk .

12.00-14.00 – warsztat II – „Jeśli nie grant to co?” – sposoby realizacji pomysłów edukacyjnych bez dofinansowania z konkursów grantowych – poszukiwanie partnerów w środowisku lokalnym, wykorzystanie potencjału partnera, budowanie długofalowej współpracy – warsztat na przykładach dobrych praktyk.

14.00 – przyjazd do Szymbarku i obiad

15.00 – 19.00 – warsztat III – „Kiedy pomysł nie daje spać – od idei do udanego wdrożenia” – spotkania z lokalnymi autorami i autorkami innowacyjnych działań edukacyjnych o sztandarowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Planowane zagadnienia:  wykorzystanie potencjału regionu w edukacji (krajobrazu, historii, położenia), pierwszy krok – motywacja do działania i wzmacnianie własnego potencjału liderskiego, wyjście z pomysłem do środowiska, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie sojuszników i zapraszanie mieszkańców do wspólnego działania, zapewnienie trwałości dla wypracowanego rozwiązania;

19.00-20.00 – kolacja

21.00-22.00 – Czego teraz potrzeba wielkopolskim szkołom – dyskusja na tematy bieżące dotyczące problematyki oświatowej, projekt „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć – aktualności projektowe.

Dzień II

9.00 – śniadanie

9.30-12.30  – „Jaki obrać kurs? – sposoby i metody działania na rzecz zmian w edukacji na poziomie lokalnym – metoda World Cafe służąca do dzielenia się wiedzą, prowadzenia dialogu i dyskusji, wymiany doświadczeń itp.

12.30 – obiad

Warsztaty w drodze

13.30 – 15.30 – Dobry PR początkiem skutecznej współpracy – narzędzia promocji, komunikacji i budowania relacji z odbiorcą działania edukacyjnego jako podstawy do dalszej współpracy;

15.30 – 17.30 – Inspiracje – kreatywna dyskusja na temat rozwiązań i metod zaprezentowanych podczas wizyty studyjnej jako inspirujących do podejmowania autorskich działań w środowiskach lokalnych

17.00-18.00 – ewaluacja warsztatów i spotkań z liderami/kami oraz podsumowanie wizyty studyjnej

18.30 Przyjazd do Poznania

Comments are closed.