16-17.05.2014

Pierwsza wizyta studyjna w projekcie „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” za nami. W_zajęciach wzięli udział nauczyciele i nauczycielki z całej Wielkopolski, z różnych typów szkół.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze starostą gostyńskim Robertem Marcinkowskim. „Edukacja dla samorządu jest jak biznes”- mówił gospodarz spotkania. Starosta gostyński przedstawił sprawdzone w powiecie gostyńskim sposoby na promowanie szkół („Wyróżnij się albo zgiń” – Noc z Edukacją) oraz podejmowane wespół z nauczycielami i_nauczycielkami innowacyjne inicjatywy edukacyjne.

„Szkoła jak akademia umiejętności” – o tym mówił Andrzej Konieczny, Naczelnik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach Wlkp., animator społeczny, lider lokalnych zmian w edukacji. A._Konieczny przygotował prezentacje w zakresie metod i form uaktywniania dzieci i_młodzieży stosowanych w gminnych szkołach w Piaskach. Zaprezentował również zajęcia, podczas których dzieci i młodzież przede wszystkim nabywają kompetencje społeczne, uczą się pracy zespołowej i działań metodą projektów. A._Konieczny podzielił się również refleksjami nt. edukacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zdobytymi podczas prestiżowej wizyty studyjnej organizowanej przez Departament Stanu USA.

W Jaszkowie k. Śremu uczestnicy i uczestniczki wizyty rozegrali Quest „Śladami E._Bojanowskiego”. Gra była wstępem do spotkania z twórcami questu i wprowadzeniem do_warsztatu nt. tworzenia gier edukacyjnych. O tym mowa była w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Śremie. Spotkanie poprowadziła Monika Bulińska, prezes Stowarzyszenia Unia Rozwoju Gospodarczego Regionu Śremskiego. Podczas zajęć poruszano także zagadnienia dotyczące wartości płynących z szerokiej współpracy środowiskowej.

W Pałacu w Racocie grupę przywitała młodzież z Gimnazjum w Oborzyskach – w_XIX-wiecznych strojach, recytując fragmenty z „Pana Tadeusza”. Był to wstęp do warsztatu nt._edukacji aktywnej na przykładzie „Wędrówek z Panem Tadeuszem” – produktu wykreowanego przez Centrum Rozwoju Gminy Kościan i Zespół Szkół w Starych Oborzyskach. Również tutaj poruszono problematykę dobrej współpracy szkoły, stowarzyszenia i lokalnej społeczności. Mówili o tym: Jolanta Nowicka, prezes Centrum Rozwoju Gminy Kościan i dyrektor szkoły Roman Podgórski.

Nocleg i wieczorna dyskusja nt. spraw bieżących w projekcie miały miejsce w Skansenie Filmowym Soplicowo w Cichowie. Również to miejsce nie było przypadkowe. Historia powstania skansenu i letniska Cichowo miały także inspiracją dla uczestników i uczestniczek wizyty.

Sobotnie zajęcia – mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody odbyły się w terenie. Było strzelanie z łuku, rzuty toporkiem i oszczepem, przeprawy po linach i inne wyzwania. Warsztaty outdoorowe poświęcone były zagadnieniom takim jak: budowanie zespołu, komunikacja w_grupie, lider i zespół, konflikty w zespole itp. Nie zabrakło zajęć z kreatywności.

Wizyta studyjna 16/17 maja była pierwszą z dwóch zaplanowanych w projekcie „Nikogo nie_zgubić, każdego rozwinąć”. Na kolejną zapraszamy już we wrześniu br. Informacje o_naborze, miejscu i tematyce wizyty opublikowane będą na stronie projektu.

Comments are closed.