Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi


24 czerwca 2014 r.

Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi

Idea opracowania nowej propozycji kursu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych wynikła bezpośrednio z doświadczeń związanych z realizacją form „Kurs przygotowawczy do_wdrożenia reformy szkolnictwa zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych „W jaki sposób przygotowywać kwalifikacyjne kursy zawodowe”  oraz „Kurs przygotowawczy do kształcenia na odległość MOODLE, obsługa platformy, tworzenie kursów e-lerningowych” w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” . Rozmowy z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz prowadzącymi zajęcia pokazały konieczność przygotowania szkolenia związanego z tzw. kompetencjami miękkimi pozwalającymi nauczycielom przedmiotów zawodowych lepiej przygotować się do zmiany szkolnictwa zawodowego. Wyposażenie tej grupy jedynie w wiedzę i umiejętności przekazane podczas wymienionych wyżej kursów groziło przeniesieniem dotychczasowych doświadczeń pedagogicznych (tzw. szkolnych wzorców) na nową formułę edukacji kształcenia zawodowego, kierowaną do szerszego grona odbiorców.  Stąd pomysł na wprowadzenie do_projektu nowego szkolenia pozwalającego wyposażyć zainteresowanych nauczycieli w_niezbędne wiedzę i umiejętności.

Liczba godzin: 50

Liczba uczestników: 20 (40)

__________________________________________________________________________

Cel kursu: przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do skutecznego wdrożenia nowej formuły kształcenia zawodowego

Krótki opis:

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu coraz częściej stają przed wyzwaniem uczenia w_warunkach kursu lub szkolenia nie zaś w systemie klasowym. Sytuacja ta skłania do_szukania kierunków rozwoju dla tej grupy nauczycieli w innych formułach pracy szkoleniowej z dorosłymi, które ukształtowały się na rynku edukacyjnym i mają solidne ugruntowanie w praktyce i teorii uczenia się. Taką inspiracją może być z pewnością metoda warsztatowa, której osią jest uczenie się przez doświadczenie i integracja nowej wiedzy i_umiejętności z ukształtowanymi już strukturami wiedzy dorosłych uczniów.

Zakładamy, że podstawowe wsparcie nauczycieli w tym kierunku powinno obejmować warsztaty koncentrujące się na trzech obszarach:

Cykl Kolba – fundamentalny model organizujący pracę podczas pracy warsztatowej dostosowujący treści i formę ćwiczeń do naturalnego procesu uczenia się człowieka. Uczestnicy powinni poznać model i praktykować konstruowanie jednostek edukacyjnych wobec tego modelu.

Otwarta komunikacja –  podstawą skutecznego uczenia dorosłych jest partnerskie i_podmiotowe traktowanie z poszanowaniem celów i_ograniczeń ucznia. By reprezentować taką postawę uczestnicy powinny przećwiczyć i zinternalizować takie narzędzia komunikacji jak informacja zwrotna, aktywne słuchanie, mówienie we własnym imieniu i inne techniki asertywne

Uczenie się na doświadczeniu – uczestnicy powinni mieć możliwość podczas warsztatu obserwować własny proces uczenia się by łatwiej im było rozumieć procesy, których doświadczają uczniowie.

Formularz zgłoszeniowy

Comments are closed.