Aktualności


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach dla dyrektorów szkół i nauczycieli z miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego

Projekt współfinansowany ze_środków Unii Europejskiej w_ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


29 czerwca 2015 r.

Raport końcowy

Szanowni Państwo, informujemy, że jest dostępny jest raport końcowy podsumowujący projekt. Zachęcamy do zapoznania się.

- link do prezentacji w formie książki – http://projekt.ko.poznan.pl/nikogo-nie-zgubic-kazdego-rozwinac/
- plik do pobrania w wersji pdf – http://projekt.ko.poznan.pl/nikogo-nie-zgubic-kazdego-rozwinac.pdf


12 czerwca 2015 r.

Konferencja projektowa

Szanowni Państwo, konferencje podsumowujące projekt dobiegły końca. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za udział!


26 maja 2015 r.

Konferencja projektowa

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do udziału w_konferencji, zostały zakwalifikowane.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z jego przyjęciem przez organizatora.

Ponadto informujemy, że możliwe jest zgłaszanie do udziału również osób z Państwa szkoły, które nie brały udziału w projekcie. Bardzo zależy nam Państwa aktywnym udziale oraz_możliwości podzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami związanymi z realizacją projektu.


8 maja 2015 r.

Konferencja projektowa

Szanowni Państwo, Dyrektorzy/nauczyciele/ki szkół województwa wielkopolskiego

Zapraszamy Państwa do udziału w 6-ciu konferencjach kończących projekt „Nikogo nie_zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w_ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w_ramach PO KL 9.4.

Na każdej konferencji gościć będziemy wykładowcę, uznanego specjalistę z zakresu zaproponowanego przez uczestników Projektu. Przedstawimy podsumowanie Projektu oraz przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy konferencji otrzymają raport podsumowujący Projekt umieszczony na czytniku elektronicznym.

Spotkania odbędą się w terminie od 02.06.2015 r. do 11.06.2015 r. w godz. 10.00-14.00, w_Koninie, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim Poznaniu i Pile wg. załączonego harmonogramu.

Konferencje skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z 31 powiatów województwa wielkopolskiego, zainteresowanych podjęciem działań systemowych mających na celu podniesienie jakości pracy szkół oraz systemowym wsparciem pracy nauczycieli w_obszarze – podniesienie efektów kształcenia, praca z uczniem zdolnym i wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego. Zapraszamy również przedstawicieli organów prowadzących.

Zgłoszeń udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe:

Konferencja UE – 2.06.2015Poznań
Lokalizacja:
Hotel “Ikar”, ul. Kościuszki 118
program konferencji formularz zgłoszeniowynabór zakończony

Konferencja UE – 3.06.2015Leszno
Lokalizacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w im. Jana Amosa Komeńskiego,
ul. Adama Mickiewicza 5
program konferencjiformularz zgłoszeniowynabór zakończony

Konferencja UE – 8.06.2015Piła
Lokalizacja: Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio,
ul. Dembowskiego 4
program konferencjiformularz zgłoszeniowynabór zakończony

Konferencja UE – 9.06.2015Konin
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kolejowa 2
program konferencjiformularz zgłoszeniowynabór zakończony

Konferencja UE – 10.06.2015Ostrów Wlkp.
Lokalizacja: Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 10
program konferencji formularz zgłoszeniowynabór zakończony

Konferencja UE – 11.06.2015Poznań
Lokalizacja: Teatr Łejery, ul. Brandstaettera 1
program konferencjiformularz zgłoszeniowynabór zakończony

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej z powyższych konferencji

Uczestnicy biorący udział w konferencji nie ponoszą kosztów uczestnictwa.

Znając Państwa starania, by uczniowie osiągali najlepsze efekty kształcenia, by mogli z_powodzeniem konkurować z młodzieżą z większych miast, innych województw i krajów, liczymy na zainteresowanie konferencjami i Projektem.

Wszelkie informacje na temat konferencji i Projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego można uzyskać pod numerem telefonu: – 61 8541835 – p. Anna Kaźmierczak, specjalista ds. rekrutacji i obsługi IT Projektu lub 61 8541661 p. Izabela Szymczak, specjalista ds. obsługi kursów.


12 kwietnia 2015 r.

Konferencja projektowa

Szanowni Państwo, informujemy, że wybrane zostały już miasta w których zorganizowane będą konferencje podsumowujące nasz projekt. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego. O szczegółach poinformujemy Państwa już_wkrótce.


6 lutego 2015 r.

Konferencja projektowa – planowanie

Szanowni Państwo, zgodnie z realizacją naszego projektu przygotowujemy się do_zorganizowania 6 konferencji na zakończenie. Termin został już określony i zrealizujemy je na początku czerwca. Obecnie wybieramy miejsca konferencji i w tym celu prosimy o_pomoc oraz o odpowiedź na kilka pytań zawartych w Formularzuzbieranie informacji zakończone.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Państwa uwagi będą nam pomocne przy planowaniu konferencji.


16 stycznia 2015 r.

Program zajęć

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dostępny jest szczegółowy program warsztatów organizowanych 30-31 stycznia 2015 r., Quality System – Hotel, Poznań ul._Lechicka 101, w_ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w_ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program


16 stycznia 2015 r.

Zakończenie naboru na warsztaty dla liderów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą zgłoszeń wcześniej zakończyliśmy nabór na warsztaty organizowane 30-31 stycznia 2015 r., Quality System – Hotel, Poznań ul. Lechicka 101, (2 grupy, w sumie 31 osób,) w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spośród osób zarejestrowanych wybierzemy 31, do których wyślemy zawiadomienie.

W przypadku rezygnacji udział w warsztatach zaproponujemy kolejnej osobie z listy.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie projektem.


15 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń na “Kurs metoda coachingowa w_pracy dyrektora szkół”, formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do 20 stycznia 2015 r.


13 stycznia 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty dla liderów – formularz zgłoszeniowy - nabór zakończony


13 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele

szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że dla dyrektorów, nauczycieli i liderów, biorących udział w_szkoleniach organizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest_Kuratorium Oświaty w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, proponujemy warsztaty organizowane 30-31 stycznia 2015 r., Quality System – Hotel, Poznań ul._Lechicka 101, (2 grupy, w sumie 31 osób). Celem warsztatu będzie doskonalenie umiejętności liderskich umożliwiających skuteczną działalność w_środowiskach lokalnych w_zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym w zakresie rozwoju uczniów/uczennic uzdolnionych twórczo i społecznie. Warsztaty dotyczyć będą rozwoju kompetencji i_umiejętności w zakresie współpracy z zespołem, angażowania społeczności lokalnej, współpracy z lokalnymi aktorami życia społecznego i lepszego zintegrowania zasobów różnych instytucji na szczeblu lokalnym.

Zorganizowane zostaną zajęcia, dzięki którym możliwy będzie rozwój umiejętności interpersonalnych uczestników, pracy z ludźmi, zarządzania projektami i przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.

Proponowane zagadnienia: rola lidera, jak mówić, żeby inni chcieli pójść za nami, praca zespołowa – przywództwo, role w grupie, budowanie zespołu, rozwiązywania konfliktów, komunikacja zewnętrzna – promocja, pozyskiwania funduszy na realizację projektów (wnioski w konkursach grantowych, zbiórki publiczne, platformy fundraisingowe) itp.

Zgłoszenie udziału, do 26 stycznia 2015 r. ułatwi nam sprawną organizację warsztatów.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnych na stronie projektu http://projekt.ko.poznan.pl.


19 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na: “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” – 40 godzin, “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” – 50 godzin, oraz “Kurs metoda coachingowa w pracy dyrektora szkoły” – 70 godzin.

Informujemy, że jest to ostatnia edycja kursów w ramach projektu systemowego pt._„Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Formularze zgłoszeniowe:

- Kurs poświęconym wzrostowi efektów kształcenia - formularz zgłoszeniowynabór zakończony

- Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych - formularz zgłoszeniowynabór zakończony

- Kurs metoda coachingowa w pracy dyrektora szkół – formularz zgłoszeniowynabór zakończony


30 października 2014 r.

Szanowni Państwo,

osoby biorące udział w wizycie studyjnej (24-25.10.2014 r.) informujemy, że istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorem pod adresem e-mail: ko@ko.poznan.pl.
Zaświadczenia zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.


27 października 2014 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na robocze spotkania związane z realizacją projektu „Nikogo nie_zgubić, każdego rozwinąć”. Celem spotkań będzie zebranie informacji na tematy związane z_przygotowaniem konferencji oraz publikacji podsumowującej projekt. W obu przypadkach bardzo ważny jest głos uczestników projektu, bowiem zarówno konferencje jak publikacja powinny wspierać lokalne potrzeby szkół i nauczycieli. W trakcie spotkań przekażemy także inne bieżące informacje związane z realizacją projektu.

Spotkania organizujemy w szkołach lub na terenie jednostek samorządu terytorialnego w_kilku miejscowościach na terenie województwa i w różnych terminach, pozostawiając wybór dogodnego miejsca i terminu bezpośrednio zainteresowanym. Przewidywany czas spotkania ok 1,5 godziny Zapraszamy naszych absolwentów lub uczestników ze wszystkich dotychczas zrealizowanych lub trwających form, a także uczestników wizyt studyjnych lub osoby zainteresowane udziałem w kursach zaplanowanych na 2015 rok.

Uwaga! w przypadku problemów z dojazdem do wyznaczonych miejsc istnieje możliwość zorganizowania takiego spotkania we wskazanej szkole, pod warunkiem udziału min. 10 osób ze szkoły i okolicznych placówek.

Miejsca i terminy spotkań


26 września 2014 r

Szanowni Państwo, Dyrektorzy/nauczyciele/ki szkół województwa wielkopolskiego uczestniczący w projekcie „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla_szkół województwa wielkopolskiego”

Zapraszamy na kolejną wizytę studyjną w dniach 24-25 października 2014 r. organizowaną w_ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 9.4 . Podczas wizyty zaprezentujemy nowatorskie inicjatywy podejmowane na rzecz edukacji i rozwoju szkół przez nauczycieli/nauczycielki innych placówek, samorządowców oraz lokalnych liderów i animatorów społecznych. Będzie to także okazja do dyskusji na temat projektów lokalnych i wymiany doświadczeń, pomysłów.

Program wizyty

Rekrutacja na wizytę studyjną prowadzona będzie poprzez stronę projektu. Uprzejmie prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji z wyjazdu konieczne jest zapewnienie zastępstwa – w wyjeździe musi wziąć udział określona liczba osób. Nauczyciele/ki biorący udział w wizycie studyjnej nie ponoszą kosztów uczestnictwa, z_wyjątkiem osób, które zrezygnowały i nie zapewniły zastępstwa.

Formularz zgłoszeniowy - nabór zakończony

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie www. projektu oraz pod numerami telefonów: - 882 161 269 – p. Joanna Ciechanowska-Barnuś, koordynator merytoryczny projektu, – 604 171 436 – p. Agnieszka Wujek, asystent merytoryczny projektu, – 61 8541835 – p. Anna Kaźmierczak, specjalista ds. rekrutacji i obsługi IT projektu.


19 września 2014 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół zawodowych województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o trwającej rekrutacji na kurs w ramach projektu systemowego pt._„Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

„Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi” (50 godz.) – rozpoczęcie kursu 24.10.2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kursy skierowane są do nauczycieli (wszystkich przedmiotów) ze szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące kursu opublikowane są_na_stronie internetowej utworzonej dla celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w_zakładce „Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi” Osoby zainteresowane udziałem w_kursach proszę o rejestrację za pomocą formularzy on-line dostępnych na stronie projektu.

Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi – formularz zgłoszeniowy - nabór zakończony


3 września 2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dostępne są listy osób zakwalifikowanych do_udziału w Kursie poświęconym wzrostowi efektów kształcenia – 40 godzin oraz Kursie dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych – 50 godzin. Osoby wybrane otrzymają wiadomość również drogą elektroniczną. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej.”


24 sierpnia 2014 r.

Informacja dotycząca naboru na kurs

Szanowni Państwo, informujemy, że lista osób zakwalifikowanych do udziału w Kursie poświęconym wzrostowi efektów kształcenia – 40 godzin oraz Kursie dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych – 50 godzin zostanie opublikowana 3 września br. Wybrane osoby zostaną poinformowane również drogą elektroniczną.


24 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół zawodowych województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne kurs w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

„Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi” (50 godz.) – rozpoczęcie kursu na przełomie września/października br.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kursy skierowane są do dyrektorów i nauczycieli (wszystkich przedmiotów) ze szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i_w_miastach do 25 tys. mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące kursu opublikowane są_na stronie internetowej utworzonej dla celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce „Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi” Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszę o rejestrację za pomocą formularzy on-line dostępnych na stronie projektu.

Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi – formularz zgłoszeniowy - nabór zakończony


11 czerwca 2014 r.

Program konferencji zaplanowanej na 17 czerwca 2014 r.

„Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – znaczenie partnerstwa lokalnego w edukacji
- 10.00 – Hanna Rajcic –Margler Wicekurator Oświaty i kierownik projektu „Nikogo nie_zgubić….”

Powitanie, program spotkania, Informacja na temat realizacji projektu „Nikogo nie_zgubić…dr hab. Błażej Smykowski UAM
„Partnerstwo w edukacji”
– Joanna Ciechanowska-Barnuś koordynator merytoryczny projektu „Nikogo nie zgubić…”

11.30-12.00 przerwa

„ Od projektu do trwałej zmiany” – Maria Nowak – Dyrektorka ZS w Korzeczniku, trenerka, coach, członkini zespołu partnerskiego projektu
„Projekt „Nikogo…” z perspektywy partnera realizującego działania i dyrektora szkoły”
– Aleksandra Kuźniak – Dyrektorka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, edukatorka, członkini zespołu partnerskiego projektu

„Projekt „Nikogo…” z perspektywy partnera realizującego działania i organu prowadzącego szkoły” – Andrzej Konieczny – Naczelnik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach Wlkp., Prezes Stowarzyszenia „Dziecko”, społecznik, animator

„Szkoła = akademia umiejętności” – w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla szkół” – Ewa Radwanowicz – dyrektorka ZSP W Radowie Małym

„Inne drogi edukacji- pomysł na ciekawą szkołę” – Anna Biedak oraz Krystyna Dąbrowskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

„Partnerstwo a działania edukacyjne realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu” – pytania i odpowiedzi

14.00 zakończenie konferencji


9 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy/nauczyciele/ki szkół województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne kursy w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

1) „Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” (50 godz.) – rozpoczęcie kursu od września br., 2) „Wykorzystanie coachingu w_pracy nauczyciela” (120 godz.) – rozpoczęcie kursu od_drugiej połowy sierpnia br., 3) „Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” (40 godz.) – rozpoczęcie kursu od_września br.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kursy skierowane są do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Zgłoszenie udziału do końca lipca 2014 r. ułatwi nam sprawną organizację szkoleń. Szczegółowe informacje dotyczące kursów opublikowane są na stronie internetowej utworzonej dla celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl/ w zakładce „Uczeń zdolny”, „Coaching w pracy nauczyciela” oraz „Efekty kształcenia”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszę o rejestrację za pomocą formularzy on-line dostępnych na stronie projektu.

Uczeń zdolny formularz zgłoszeniowy - nabór zakończony
Coaching w pracy nauczyciela –
formularz zgłoszeniowy - nabór zakończony
Efekty kształcenia –
formularz zgłoszeniowy - nabór zakończony


3 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy/nauczyciele/ki szkół województwa wielkopolskiego

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – znaczenie partnerstwa lokalnego w edukacji realizowanej w_ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w_ramach PO KL 9.4 „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Spotkanie odbędzie się 17.06.2014 r. w godz. 10.00-14.00. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgłoszeń udziału należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowynabór zakończony. Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich i miast do_25 tys. mieszkańców z 31 powiatów województwa wielkopolskiego, zainteresowanych podjęciem działań systemowych mających na celu podniesienie jakości pracy szkół oraz systemowym wsparciem pracy nauczycieli w_obszarze – podniesienie efektów kształcenia, praca z uczniem zdolnym i wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego. Zapraszamy również przedstawicieli organów prowadzących oraz organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami.

Zaprezentujemy bieżące informacje związane z realizacją Projektu, przykłady dobrych praktyk – projekty edukacyjne, interesujące inicjatywy itp.

Uczestnicy biorący udział w konferencji nie ponoszą kosztów uczestnictwa.

Znając Państwa starania, by uczniowie osiągali najlepsze efekty kształcenia, by mogli z_powodzeniem konkurować z młodzieżą z większych miast, innych województw i krajów, liczymy na zainteresowanie konferencją i Projektem.

Wszelkie informacje na temat konferencji i Projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego można uzyskać pod numerem telefonu: – 61 8541835 – p. Anna Kaźmierczak, specjalista ds. rekrutacji i obsługi IT Projektu.


5 maja 2014 r.

Wizyta studyjna

Szanowni Państwo, Dyrektorzy/nauczyciele/ki szkół województwa wielkopolskiego uczestniczący w projekcie „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego”

Zapraszamy na wizytę studyjną w dniach 16-17 maja 2014 r. organizowaną w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w_ramach PO KL 9.4 . Podczas wizyty zaprezentujemy nowatorskie inicjatywy podejmowane na_rzecz edukacji i rozwoju szkół przez nauczycieli/nauczycielki innych placówek, samorządowców oraz lokalnych liderów i animatorów społecznych.

Nauczyciele/ki biorący udział w wizycie studyjnej nie ponoszą kosztów uczestnictwa.

Rekrutacja na wizytę studyjną prowadzona będzie poprzez stronę projektu. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie www. projektu oraz pod numerami telefonów:

- 882 161 269 – p. Joanna Ciechanowska-Barnuś, koordynator merytoryczny projektu, – 604 171 436 – p. Agnieszka Wujek, asystent merytoryczny projektu, – 61 8541835 – p. Anna Kaźmierczak, specjalista ds. rekrutacji i obsługi IT projektu. Harmonogram Formularz zgłoszeniowy


30 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca naboru na kurs

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzeniem naboru na kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego informuję, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, opiekunów praktyk ze_szkół zawodowych z miejscowości do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego,zainteresowanych podniesieniem kompetencji językowych, również o_elementy języka zawodowego.

Większość kursu odbędzie się w wygodnej formie e-learningu. Tylko pierwsze spotkanie rozpoczynające kurs odbędzie się w Poznaniu w dniach 31.05-1.06 br.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt na adres mailowy: projekt@ko.poznan.pl, sekretariat.wko@ko.poznan.pl lub telefoniczny 61 8541 661.

Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenia osób które brały już udział w projekcie, nie będą brane pod uwagę.

Zapraszamy do udziału!


26 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca wizyty studyjnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych zmianie uległ termin wizyty studyjnej, przewidzianej na 9 i 10 maja br.

O nowym terminie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.


31 marca 2014 r.

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć

Szanowni Państwo,

zajęcia w ramach Kursu poświęconego wzrostowi efektów kształcenia będą odbywały się w_pięciu grupach: 4 grupy będą miały zajęcia w Poznaniu i 1 grupa w Pile w następujących terminach:

Grupa 1 I zjazd 12/13.04.2014 II zjazd 25.04.2014 III zjazd 10/11.05.2014 Grupa 2 I zjazd 11.04.2014 II zjazd 26/27.04.2014 III zjazd 17/18.05.2014 Grupa 3 I zjazd 16.05.2014 II zjazd 24/25/05.2014 III zjazd 31.05/01.06.2014
Grupa 4 I zjazd 23.05.2014 II zjazd 7/8.06.2014 III zjazd 14/15.06.2014 Grupa 5 Piła I zjazd 30.05.2014 II zjazd 21/22.06.2014 III zjazd 28/29.06.2014


26 marca 2014 r.

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć

Szanowni Państwo,

zajęcia w ramach kursu dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych będą odbywały się w czterech grupach: 3 grupy będą miały zajęcia w_Poznaniu i 1 grupa w Pile.

Grupy I i II rozpoczną szkolenie w kwietniu br. w Poznaniu: I zjazd 12/13.04.2014 II zjazd 26/27.04.2014 III zjazd 17/18.05.2014 Grupa III (Poznań) i rozpocznie się w maju br.: I zjazd 24/25/05.2014 II zjazd 07/08.06.2014 III zjazd 21/22.06.2014 Grupa IV Piła 31.05/01.06.2014 14/15.06.2014 28/29.06.2014


25 marca 2014 r.

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć

Uprzejmie informujemy, że harmonogramy dotyczące udziału w “Kursie poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” oraz “Kursie dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych”, przekazane zostaną Państwu w najbliższych dniach.


20 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Piła

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 24.03.2014 r. o_godz. 13.30 w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła.


20 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Leszno

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 25.03.2014 r. o_godz. 14.00 w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno.


20 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Kalisz

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 26.03.2014 r. o_godz. 14.00 w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.


19 marca 2014 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy/nauczyciele/ki
szkół województwa wielkopolskiego

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu uzyskało zgodę WUP na wprowadzenie w_projekcie systemowym skierowanym do nauczyciel/leki szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z 31 powiatów województwa wielkopolskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 9.4 „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego zmian.

W roku 2014 proponujemy dodatkowo:

- konferencję podsumowującą dotychczasowy przebieg projektu – 200 osób, – kurs dla_nauczyciel/leki szkół zawodowych „Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi” – 50_godz., 40 nauczycieli/lek (2 grupy), – kurs dla dyrektorów szkół „Kompetencje coachingowe w pracy dyrektora szkoły” – 70 godz., 32 dyrektorów szkół (2 grupy).

Nauczyciele/ki biorący udział w Projekcie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach.

Rekrutację na poszczególne kursy ogłaszać będziemy na stronie http://projekt.ko.poznan.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i śledzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz strony projektu.


17 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Poznań

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 19.03.2014 r. o_godz. 15.00 w sali nr. 9, budynek C Kuratorium Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań ( w razie problemów kontakt z pracownikami projektu pok. 321, 334 w budynku B).


17 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Konin

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu konińskiego odbędzie się 18.03.2014 r. o_godz. 14.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin.


11 marca 2014 r.

Wyniki naboru – „Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych”

Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w Kursie dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych


7 marca 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych”. Osoby, które zakwalifikowały się do_udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie i miejscu spotkania.


3 marca 2014 r.

Wyniki naboru – „Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia”

Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w Kursie poświęconym wzrostowi efektów kształcenia


28 lutego 2014 r.

Informacja o rozpoczęciu naboru na kurs

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu rekrutacji na kolejny kurs w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu: „Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Szczegółowa informacja dotycząca kursu opublikowana jest na stronie internetowej utworzonej dla celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce Kształcenie zawodowe – Kurs j. angielskiego – nabór zakończony

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie projektu.

Rozpoczęcie kursu planujemy po 10.04.2014 r.


24 lutego 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia – 40 godzin”. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie i miejscu spotkania.


7 lutego 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na „Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów”. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o_terminie i miejscu spotkania.


20 stycznia 2014 r.

Informacja dotycząca rozpoczęcia naboru na kurs

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na „Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” (50 godz.) organizowany w_ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Zgłoszenie udziału do 21 lutego 2014 r. ułatwi nam sprawną organizację szkoleń, natomiast zajęcia w ramach kursu rozpoczną się w marcu br.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów opublikowane są na stronie internetowej utworzonej do celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce „Uczeń zdolny”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie projektu.


14 stycznia 2014 r.

Informacja dotycząca rozpoczęcia naboru na kurs

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na „Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” organizowany w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze_środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Zgłoszenie udziału do 21 lutego 2014 r. ułatwi nam sprawną organizację szkoleń, natomiast zajęcia w ramach kursu rozpoczną się w marcu br.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów opublikowane są na stronie internetowej utworzonej do celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce „Efekty kształcenia”

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie projektu.


8 stycznia 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na kurs „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie i miejscu spotkania.


13 grudnia 2013 r.

Informacja dotycząca rozpoczęcia naboru na kursy

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne kursy w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu: „Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów” (140 godz.), oraz „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” (120 godz.). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kursy skierowane są do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Zgłoszenie udziału do połowy stycznia 2014 r. ułatwi nam sprawną organizację szkoleń. Szczegółowe informacje dotyczące kursów opublikowane są na stronie internetowej utworzonej dla celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce „Uczeń zdolny” oraz „Coaching w pracy nauczyciela”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszę o rejestrację za pomocą formularzy on-line:

„Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów”– nabór zakończony

„Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” – nabór zakończony


21 listopada 2013 r.

Informacja dotycząca udziału w projekcie

Szanowni Państwo, dyrektorzy/nauczyciele szkół województwa wielkopolskiego

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu zakończyło realizację pierwszego etapu projektu systemowego skierowanego do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z 31 powiatów województwa wielkopolskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 9.4 „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego.

Celem Projektu jest zwrócenie uwagi środowisk lokalnych na konieczność podjęcia działań systemowych mających na celu podniesienie jakości pracy szkół oraz systemowe wsparcie pracy nauczycieli w krótkich formach kursowych, w obszarze – podniesienie efektów kształcenia, praca z uczniem zdolnym i wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego. Spośród uczestników szkoleń wyłaniamy nauczycieli/dyrektorów – liderów, którzy we_współpracy z koordynatorem i asystentem merytorycznym projektu przygotowują projekty edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców, środowisk lokalnych. Mamy nadzieję, że_wdrożone w szkole/gminie/powiecie uaktywnią środowiska oświatowe, spowodują wzrost motywacji do podejmowania przez nauczycieli samodzielnych działań związanych z_doskonaleniem się, wpłyną na pracę uczniów i poprawę wyników z egzaminów zewnętrznych.. Nauczyciele biorący udział w Projekcie nie będą ponosić kosztów uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach, wyjazdach studyjnych i konferencjach.

W kolejnym etapie realizacji projektu, w roku 2014 proponujemy następujące kursy:

- Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela – 120 godz.;

- Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów – 140 godz.; – Kurs dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych – 50 godz.;

- Kurs dla nauczycieli poświęcony wykorzystaniu wyników oceniania zewnętrznego, wewnętrznego, edukacyjnej wartości dodanej, raportów ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej – 40 godz.;

- Kurs językowy – j. angielski dla nauczycieli kształcenia zawodowego (e-lerning) – 50 godz.

Rekrutację na poszczególne kursy rozpoczniemy z końcem grudnia 2013 r.

Informujemy również, że w miarę realizacji projektu i pojawienia się oszczędności planujemy rozszerzenie oferty szkoleń, warsztatów, konferencji dla szkół. Informację o nowej ofercie podamy do wiadomości publicznej po uzyskaniu zgody WUP na modyfikacje wniosku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i śledzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz strony projektu.

Wszelkie informacje na temat Projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego można uzyskać pod numerami telefonów:

- 61 8541661 – p. Izabela Szymczak, specjalista do spraw obsługi kursów, – 61 8541936 – p._Anna Kaźmierczak, specjalista ds. rekrutacji i obsługi IT projektu.


25 października 2013 r.

Audycje radiowe

Zapraszamy do zapoznania się z treściami audycji radiowych promujących projekt.


10 września 2013 r.

Nabór na kurs „Wykorzystanie platformy MOODLE w kształceniu na_odległość i tworzeniu kursów internetowych” – 50 godzin dla_nauczycieli/ki kształcenia zawodowego z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, z terenu powiatu wrzesińskiego i jarocińskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego”. Proponujemy: Kurs „Wykorzystanie platformy MOODLE w kształceniu na odległość i tworzeniu kursów internetowych” – 50 godzin Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia: • obsługa narzędzi platformy e-learningowej Moodle • tworzenie kursów i sprawdzianów na platformie edukacyjnej • możliwości wykorzystanie kształcenia na odległość w praktyce szkolnej. Zapraszamy nauczycieli/ki kształcenia zawodowego z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, z_terenu województwa wielkopolskiego, z powiatu wrzesińskiego i_jarocińskiego: • gotowych na wdrażanie w swoich szkołach nowych metod kształcenia, • lubiących wyzwania i_otwartych na zmianę, • gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu w prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na_poprawę jakości pracy szkoły, • deklarujących pełną gotowość do_udziału w kursie, • deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji. Nauczyciele biorący udział w Projekcie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach, wyjazdach studyjnych i konferencjach. Ważne informacje: • nabór na kurs – do 13 września 2013 r., • realizacja październik-listopad 2013 r.. • grupa 15-to osobowa, zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym oraz z_wykorzystaniem e-learningu • warunkiem zaliczenia kursu: obecność i wykonanie zadań przewidzianych programem kursu. Rekrutacja na kurs odbywa się poprzez stronę internetową projektu http://projekt.ko.poznan.pl oraz telefonicznie: 61 8541 661, p. Izabela Szymczak – specjalista do spraw obsługi kursów.

Formularz zgłoszeniowy – nabór zakończony


10 września 2013 r.

Informacja dotycząca organizacji kursów

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadamia, że dobiegł końca nabór na kurs „Przygotowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych” realizowany w ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego. Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę wyłonioną w trybie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe – Young Digital Planet SA. Zajęcia odbywać się będą w terminie 14 i 28 września 2013 r. w Poznaniu. O_terminie i miejscu szkolenia zostaną Państwo poinformowani oddzielną wiadomością e-mail (adres prywatny lub szkolny) przez firmę Young Digital Planet SA.


2 września 2013 r.

Informacja dotycząca organizacji kursów

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadamia, że dobiegł końca nabór na „Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” – 50 godzin, realizowany w ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla_szkół województwa wielkopolskiego.

Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę wyłonioną w trybie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe – OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział Wielkopolski.

Zajęcia odbywać się będą w Pile w terminie 14 i 15 września 2013 r., Poznaniu w terminie 21_i_22 września 2013 r. oraz Jarocinie w terminie 28 września 2013 r.

O terminie i miejscu szkolenia zostaną Państwo poinformowani oddzielną wiadomością e-mail (adres prywatny lub szkolny) przez firmę OFEK.


2 września 2013 r.

Informacja dotycząca organizacji kursów

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadamia, że dobiegł końca nabór na „Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” – 40 godzin, realizowany w ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego.

Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę wyłonioną w trybie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe – Eurokreator s.c z_Krakowa.

Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu w terminie 7 i 8 września 2013 r. oraz Ostrowie Wielkopolskim w terminie 5 i 6 października 2013 r.

O terminie i miejscu szkolenia zostaną Państwo poinformowani oddzielną wiadomością e-mail (adres prywatny lub szkolny) przez firmę Eurokreator s.c.


6 sierpnia 2013 r.

Wyniki naboru – „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”

Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w kursie


31 lipca 2013 r.

Informacje dotyczące zamówień publicznych

Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w_ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego dostępne są w zakładce Zamówienia publiczne oraz w_Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.


7 czerwca 2013 r.

Nabór na kurs „Kształcenie na odległość, wykorzystanie platformy Moodle, tworzenie kursów e-learningowych”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół zawodowych z terenu województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kurs „Kształcenie na odległość, wykorzystanie platformy Moodle, tworzenie kursów e-learningowych”, który potrwa do_31_sierpnia 2013 r. W trakcie rekrutacji w wyłonione zostaną 3 grupy po 15 osób, w_sumie 45_osób biorących udział w powyższym kursie.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu opublikowane są w zakładce Kurs Moodle. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach.

Pismo przewodnie

Formularz zgłoszeniowy na kurs „Kształcenie na odległość, wykorzystanie platformy Moodle, tworzenie kursów e-learningowych” – nabór zakończony


7 czerwca 2013 r.

Nabór na kurs “Przygotowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół zawodowych z terenu województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kurs “Przygotowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych”, który potrwa do 31 sierpnia 2013 r. W trakcie rekrutacji w wyłonione zostaną 2 grupy po 20 osób, w sumie 40 osób biorących udział w powyższym kursie.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu opublikowane są w zakładce Kształcenie praktyczne. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach. Pismo przewodnie Formularz zgłoszeniowy na kurs “Przygotowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – nabór zakończony


6 czerwca 2013 r.

Zmiany w projekcie zaakceptowane

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu dokonał akceptacji zamian wprowadzonych przez beneficjenta projektu pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, numer POKL.09.04.00-30-031/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lidzki, Priorytetu IX, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. . Tym samym, w konsekwencji modyfikacji zmianie ulegną m.in.: – pkt 3.2 wniosku Grupa docelowa – rozszerzenie grupy docelowej o nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, W związku z_powyższym do udziału w “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” oraz “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” zapraszamy również dyrektorów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. . Szczegółowe informacje dotyczące kursu są opublikowane w zakładce Efekty kształcenia oraz Uczeń zdolny.

Formularz zgłoszeniowy na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” – nabór zakończony Formularz zgłoszeniowy na “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” - nabór zakończony


28 maja 2013 r.

Raport z Konferencji promującej projekt „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”

W zakładce Materiały do pobrania opublikowany został raport z Konferencji promującej projekt „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”, która odbyła się 10 kwietnia 2013 r.


27 maja 2013 r.

Nabór na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” oraz “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” oraz “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” – potrwają one do 31 sierpnia 2013 r. W trakcie rekrutacji w ramach każdego z_kursów wyłonione zostaną grupy 160 nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące kursu są_opublikowane w zakładce Efekty kształcenia oraz Uczeń zdolny. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja dla nauczycieli kształcenia zawodowego odbędzie się od 1 czerwca 2013 r. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach.

Pismo przewodnie. Formularz zgłoszeniowy na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” – nabór zakończony Formularz zgłoszeniowy na “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” – nabór zakończony


13 maja 2013 r.

Nabór na kurs “Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa wielkopolskiego.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kurs “Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” – potrwa ona do 30 czerwca 2013 r. W trakcie rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 15 nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące kursu są opublikowane w zakładce Efekty kształcenia. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na trzy kolejne kursy rozpocznie się po 20 maja 2013 r. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach.

Pismo przewodnie Formularz zgłoszeniowy na kurs “Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” – nabór zakończony


29 kwietnia 2013 r.

Materiały z konferencji inaugurującej projekt

W zakładce Materiały do pobrania zostało opublikowane wystąpienie prof. Marka Ziółkowskiego z konferencji, która odbyła się 10 kwietnia 2013 r.


16 kwietnia 2013 r.

Materiały z konferencji inaugurującej projekt

Konferencja inaugurująca projekt systemowy pt. “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”, która odbyła się 10 kwietnia 2013 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród dyrektorów i nauczycieli, jak_i_organów prowadzących. Na konferencję, zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty w_Poznaniu przybyło ponad 220 dyrektorów i nauczycieli województwa wielkopolskiego ze_szkół podstawowych, gimnazjów i szkół_ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na_obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Zaproszonych gości powitała Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, która przedstawiła przyczyny powstania projektu. Wicekurator Oświaty i kierownik projektu Hanna Rajcic-Mergler omówiła m.in. założenia projektu, harmonogram działań, tematykę szkoleń, kryteria rekrutacji na szkolenia. “Co i jakimi sposobami chcemy uzyskać dzięki temu projektowi?” przedstawiła koordynator merytoryczny projektu Joanna Ciechanowska-Barnuś. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnej Jolanta Klawe omówiła osiągnięcia swoich uczniów i_nauczycieli oraz innowacyjne działania prowadzone w_przedszkolu i szkole jako przykład dobrej praktyki.

Konferencję uświetnili swoim udziałem prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz prof. Marek Ziółkowski, socjolog, polityk, Senator RP, których wystąpienia wzbudziły najwięcej emocji. Oba wystąpienia zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w zakładce Materiały do pobrania. Prezentacja pana prof. Marka Ziółkowskiego zostanie zamieszczona w terminie późniejszym. Zdjęcia z konferencji


26 marca 2013 r.

Konferencja inaugurująca projekt

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję inaugurującą projekt systemowy pt. “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego. Konferencja jest skierowana do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i_szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18. Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji osoby zainteresowane poprawą efektów kształcenia w_swoich szkołach.

Pismo przewodnie Program konferencji Formularz zgłoszeniowy na konferencję – nabór zakończony


11 marca 2013 r.

Zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do udziału
w projekcie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie systemowym pt. “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Projekt obejmie nauczycieli ze_szkół_z_29_powiatów województwa wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje zawodowe podniesie 900 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz 100 nauczycieli szkół zawodowych. Nauczyciele nie będą ponosić kosztów uczestnictwa w_szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Mając na względzie Państwa starania o dobro uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Pismo przewodnie

I zjazd 31.05.2014

II zjazd 14/15.06.2014

III zjazd 28/29.06.2014

Comments are closed.