Aktualności16 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca wizyty studyjnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych zmianie uległ termin wizyty studyjnej, przewidzianej na 9 i 10 maja br.

O nowym terminie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.


31  marca 2014 r.

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć

Szanowni Państwo,

zajęcia w ramach Kursu poświęconego wzrostowi efektów kształcenia będą odbywały się w_pięciu grupach: 4 grupy będą miały zajęcia w Poznaniu i 1 grupa w Pile w następujących terminach:

Grupa 1
I zjazd 12/13.04.2014
II zjazd 25.04.2014
III zjazd 10/11.05.2014
Grupa 2
I zjazd 11.04.2014
II zjazd 26/27.04.2014
III zjazd 17/18.05.2014
Grupa 3
I zjazd 16.05.2014
II zjazd 24/25/05.2014
III zjazd 31.05/01.06.2014
Grupa 4
I zjazd 23.05.2014
II zjazd 7/8.06.2014
III zjazd 14/15.06.2014
Grupa 5 Piła
I zjazd 30.05.2014
II zjazd 21/22.06.2014
III zjazd 28/29.06.2014

Lista uczestników “UWAGA ZMIANA”


26  marca 2014 r.

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć

Szanowni Państwo,

zajęcia w ramach kursu dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych będą odbywały się w czterech grupach: 3 grupy będą miały zajęcia w_Poznaniu i 1 grupa w Pile.

Grupy I i II rozpoczną szkolenie w kwietniu br. w Poznaniu:

I zjazd 12/13.04.2014
II zjazd 26/27.04.2014
III zjazd 17/18.05.2014

Grypy III (Poznań) i IV (Piła) rozpoczną się w maju br.:

I zjazd 24/25/05.2014
II zjazd 07/08.06.2014
III zjazd 21/22.06.2014

Grupa IV Piła

31.05/01.06.2014
14/15.06.2014
28/29.06.2014

Lista uczestników “UWAGA ZMIANA


25  marca 2014 r.

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć

Uprzejmie informujemy, że harmonogramy dotyczące udziału w “Kursie poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” oraz “Kursie dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych”, przekazane zostaną Państwu w najbliższych dniach.


20  marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Piła

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 24.03.2014 r. o godz. 13.30 w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła.


20 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Leszno

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 25.03.2014 r. o godz. 14.00 w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno.


20 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Kalisz

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 26.03.2014 r. o godz. 14.00 w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.


19  marca 2014 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy/nauczyciele/ki
szkół województwa wielkopolskiego

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu uzyskało zgodę WUP na wprowadzenie w_projekcie systemowym skierowanym do nauczyciel/leki szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z 31 powiatów województwa wielkopolskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 9.4 „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego zmian.

W roku 2014 proponujemy dodatkowo:

- konferencję podsumowującą dotychczasowy przebieg projektu – 200 osób,
- kurs dla nauczyciel/leki szkół zawodowych „Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi” – 50_godz., 40 nauczycieli/lek (2 grupy),
- kurs dla dyrektorów szkół „Kompetencje coachingowe w pracy dyrektora szkoły” – 70 godz., 32 dyrektorów szkół (2 grupy).

Nauczyciele/ki biorący udział w Projekcie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach  i konferencjach.

Rekrutację  na poszczególne kursy ogłaszać będziemy na stronie http://projekt.ko.poznan.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i śledzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz strony projektu.


17 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Poznań

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu poznańskiego odbędzie się 19.03.2014 r. o godz. 15.00 w sali nr. 9, budynek C Kuratorium Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań ( w razie problemów kontakt z pracownikami projektu pok. 321, 334 w budynku B).


17 marca 2014 r.

Informacja o miejscu spotkania – Konin

Szanowni Państwo,

informujemy, że spotkanie liderów w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla rejonu konińskiego odbędzie się 18.03.2014 r. o godz. 14.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin.


11 marca 2014 r.

Wyniki naboru – „Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych”

Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w Kursie dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych


7 marca 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych”. Osoby, które zakwalifikowały się do_udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie i miejscu spotkania.


3 marca 2014 r.

Wyniki naboru – „Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia”

Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w Kursie poświęconym wzrostowi efektów kształcenia


28 lutego 2014 r.

Informacja o rozpoczęciu naboru na kurs 

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu rekrutacji na kolejny kurs w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu: „Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.
Szczegółowa informacja dotycząca kursu opublikowana jest na stronie internetowej utworzonej dla celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce Kształcenie zawodowe – Kurs j. angielskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie projektu.

Rozpoczęcie kursu planujemy po 10.04.2014 r.


24 lutego 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia – 40 godzin”. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie i miejscu spotkania.


7 lutego 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na „Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów”. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o_terminie i miejscu spotkania.


20 stycznia 2014 r.

Informacja dotycząca rozpoczęcia naboru na kurs

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na „Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” (50 godz.) organizowany w_ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Zgłoszenie udziału do 21 lutego 2014 r. ułatwi nam sprawną organizację szkoleń, natomiast zajęcia w ramach kursu rozpoczną się w marcu br.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów opublikowane są na stronie internetowej utworzonej do celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce „Uczeń zdolny”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie projektu.


14 stycznia 2014 r.

Informacja dotycząca rozpoczęcia naboru na kurs

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na „Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” organizowany w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze_środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Zgłoszenie udziału do 21 lutego 2014 r. ułatwi nam sprawną organizację szkoleń, natomiast zajęcia w ramach kursu rozpoczną się w marcu br.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów opublikowane są na stronie internetowej utworzonej do celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce „Efekty kształcenia”

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o rejestrację za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie projektu.


8 stycznia 2014 r.

Informacja o zakończeniu naboru na kurs 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się nabór na kurs „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w kursie, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie i miejscu spotkania.


13 grudnia 2013 r.

Informacja dotycząca rozpoczęcia naboru na kursy

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne kursy w ramach projektu systemowego pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu: „Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów” (140 godz.), oraz „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” (120 godz.). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kursy skierowane są do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

Zgłoszenie udziału do połowy stycznia 2014 r. ułatwi nam sprawną organizację szkoleń.  Szczegółowe informacje dotyczące kursów opublikowane są na stronie internetowej utworzonej dla celów realizacji projektu http://projekt.ko.poznan.pl w zakładce „Uczeń zdolny” oraz „Coaching w pracy nauczyciela”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszę o rejestrację za pomocą formularzy on-line:

„Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów”– nabór zakończony

„Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” – nabór zakończony


21 listopada 2013 r.

Informacja dotycząca udziału w projekcie

Szanowni Państwo, dyrektorzy/nauczyciele szkół województwa wielkopolskiego

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu zakończyło realizację pierwszego etapu projektu systemowego skierowanego do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z 31 powiatów województwa wielkopolskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 9.4 „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego.

Celem Projektu jest zwrócenie uwagi środowisk lokalnych na konieczność podjęcia działań systemowych mających na celu podniesienie jakości pracy szkół oraz systemowe wsparcie pracy nauczycieli w krótkich formach kursowych, w obszarze – podniesienie efektów kształcenia, praca z uczniem zdolnym i wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego. Spośród uczestników szkoleń wyłaniamy nauczycieli/dyrektorów – liderów, którzy
we współpracy z koordynatorem i asystentem merytorycznym projektu przygotowują projekty edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców, środowisk lokalnych. Mamy nadzieję,
że wdrożone w szkole/gminie/powiecie uaktywnią środowiska oświatowe, spowodują wzrost motywacji do podejmowania przez nauczycieli samodzielnych działań związanych
z doskonaleniem się, wpłyną na pracę uczniów i poprawę wyników z egzaminów zewnętrznych.. Nauczyciele biorący udział w Projekcie nie będą ponosić kosztów uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach, wyjazdach studyjnych i konferencjach.

W kolejnym etapie realizacji projektu, w roku 2014 proponujemy następujące kursy:

- Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela – 120 godz.;

- Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów – 140 godz.;

-  Kurs dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych – 50 godz.;

- Kurs dla nauczycieli poświęcony wykorzystaniu wyników oceniania zewnętrznego, wewnętrznego, edukacyjnej wartości dodanej, raportów ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej – 40 godz.;

- Kurs językowy -  j. angielski dla nauczycieli kształcenia zawodowego (e-lerning) – 50 godz.

Rekrutację  na poszczególne kursy rozpoczniemy z końcem grudnia 2013 r.

Informujemy również, że w miarę realizacji projektu i pojawienia się oszczędności planujemy rozszerzenie oferty szkoleń, warsztatów, konferencji dla szkół.  Informację o nowej ofercie podamy do wiadomości  publicznej po uzyskaniu zgody WUP na modyfikacje wniosku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i śledzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz strony projektu.

Wszelkie informacje na temat Projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego można uzyskać pod numerami telefonów:

- 61 8541661 – p. Izabela Szymczak, specjalista do spraw obsługi kursów,
- 61 8541936 – p. Anna Kaźmierczak, specjalista ds. rekrutacji i obsługi IT projektu.


25 października 2013 r.

Audycje radiowe

Zapraszamy do zapoznania się z treściami audycji radiowych promujących projekt.


10 września 2013 r.

Nabór na kurs  „Wykorzystanie platformy MOODLE w kształceniu na_odległość i tworzeniu kursów internetowych” – 50 godzin dla_nauczycieli/ki kształcenia zawodowego z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, z terenu powiatu wrzesińskiego i jarocińskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego”.
Proponujemy:
Kurs „Wykorzystanie platformy MOODLE w kształceniu na odległość i tworzeniu kursów internetowych” – 50 godzin
Minimalny zakres zagadnień, które będą zrealizowane w czasie szkolenia:
• obsługa narzędzi  platformy e-learningowej Moodle
• tworzenie kursów i sprawdzianów na platformie edukacyjnej
• możliwości wykorzystanie kształcenia na odległość w praktyce szkolnej.
Zapraszamy nauczycieli/ki kształcenia zawodowego z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, z terenu województwa wielkopolskiego, z powiatu wrzesińskiego i_jarocińskiego:
• gotowych na wdrażanie w swoich szkołach nowych metod kształcenia,
• lubiących wyzwania i otwartych na zmianę,
• gotowych po ukończeniu kursu do zaangażowania się na terenie swojego powiatu w prace zespołu i wykorzystania nabytej wiedzy do realizacji projektów lokalnych skierowanych na_poprawę jakości pracy szkoły,
• deklarujących pełną gotowość do udziału w kursie,
• deklarujących aktywny udział w zajęciach oraz gotowość do uczestnictwa w różnych formach edukacji.
Nauczyciele biorący udział w Projekcie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach, wyjazdach studyjnych i konferencjach.
Ważne informacje:
• nabór na kurs – do 13 września 2013 r.,
• realizacja październik-listopad 2013 r..
• grupa  15-to osobowa, zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym oraz
z wykorzystaniem e-learningu
• warunkiem zaliczenia kursu: obecność i wykonanie zadań przewidzianych programem kursu.
Rekrutacja na kurs  odbywa się poprzez stronę internetową projektu http://projekt.ko.poznan.pl oraz  telefonicznie: 61 8541 661,  p. Izabela Szymczak – specjalista do spraw obsługi kursów.

Formularz zgłoszeniowy – nabór zakończony


10 września 2013 r.

Informacja dotycząca organizacji kursów

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadamia, że dobiegł końca nabór na kurs „Przygotowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych” realizowany w ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego.

Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę wyłonioną w trybie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe – Young Digital Planet SA.

Zajęcia odbywać się będą w terminie 14 i 28 września 2013 r. w Poznaniu.

O  terminie i miejscu szkolenia zostaną Państwo poinformowani oddzielną wiadomością e-mail (adres prywatny lub szkolny) przez firmę Young Digital Planet SA.


2 września 2013 r.

Informacja dotycząca organizacji kursów

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadamia, że dobiegł końca nabór na „Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” – 50 godzin, realizowany w ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego.

Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę wyłonioną w trybie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe – OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział Wielkopolski.

Zajęcia odbywać się będą w Pile w terminie 14 i 15 września 2013 r., Poznaniu w terminie 21 i 22 września 2013 r. oraz Jarocinie w terminie 28 września 2013 r.

O  terminie i miejscu szkolenia zostaną Państwo poinformowani oddzielną wiadomością e-mail (adres prywatny lub szkolny) przez firmę OFEK.


2 września 2013 r.

Informacja dotycząca organizacji kursów

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadamia, że dobiegł końca nabór na „Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” – 40 godzin, realizowany w ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego.

Kurs zostanie przeprowadzony przez firmę wyłonioną w trybie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe – Eurokreator s.c z Krakowa.

Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu w terminie 7 i 8 września 2013 r. oraz Ostrowie Wielkopolskim w terminie 5 i 6 października 2013 r.

O  terminie i miejscu szkolenia zostaną Państwo poinformowani oddzielną wiadomością e-mail (adres prywatny lub szkolny) przez firmę Eurokreator s.c.


6 sierpnia 2013 r.

Wyniki naboru – „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”

Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w kursie


31 lipca 2013 r.

Informacje dotyczące zamówień publicznych

Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w_ramach projektu “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego dostępne są w zakładce Zamówienia publiczne oraz w_Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.


7 czerwca 2013 r.

Nabór na kurs „Kształcenie na odległość, wykorzystanie platformy Moodle, tworzenie kursów e-learningowych”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół zawodowych z terenu województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kurs „Kształcenie na odległość, wykorzystanie platformy Moodle, tworzenie kursów e-learningowych”, który potrwa do_31_sierpnia 2013 r. W trakcie rekrutacji w wyłonione zostaną 3 grupy po 15 osób, w_sumie 45_osób biorących udział w powyższym kursie.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu opublikowane są w zakładce Kurs Moodle.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach.

Pismo przewodnie

Formularz zgłoszeniowy na kurs „Kształcenie na odległość, wykorzystanie platformy Moodle, tworzenie kursów e-learningowych” – nabór zakończony


7 czerwca 2013 r.

Nabór na kurs “Przygotowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół zawodowych z terenu województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kurs “Przygotowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych”, który potrwa do 31 sierpnia 2013 r. W trakcie rekrutacji w wyłonione zostaną 2 grupy po 20 osób, w sumie 40 osób biorących udział w powyższym kursie.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu opublikowane są w zakładce Kształcenie praktyczne.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach.

Pismo przewodnie

Formularz zgłoszeniowy na kurs “Przygotowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – nabór zakończony


6 czerwca 2013 r.

Zmiany w projekcie zaakceptowane

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu dokonał akceptacji zamian wprowadzonych przez beneficjenta projektu pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, numer POKL.09.04.00-30-031/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lidzki, Priorytetu IX, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
.
Tym samym, w konsekwencji modyfikacji zmianie ulegną m.in.:
- pkt 3.2 wniosku Grupa docelowa – rozszerzenie grupy docelowej o nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych,
W związku z powyższym do udziału w “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” oraz “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” zapraszamy również dyrektorów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.
.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu są opublikowane w zakładce Efekty kształcenia oraz Uczeń zdolny.

Formularz zgłoszeniowy na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” – nabór zakończony

Formularz zgłoszeniowy na “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” - nabór zakończony


28 maja 2013 r.

Raport z Konferencji promującej projekt  „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”

W zakładce Materiały do pobrania opublikowany został raport z Konferencji promującej projekt „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”, która odbyła się 10 kwietnia 2013 r.


27 maja 2013 r.

Nabór na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” oraz “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” oraz “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” – potrwają one do 31 sierpnia 2013 r. W trakcie rekrutacji w ramach każdego z kursów wyłonione zostaną grupy 160 nauczycieli.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu są opublikowane w zakładce Efekty kształcenia oraz Uczeń zdolny.
Jednocześnie informujemy, że rekrutacja dla nauczycieli kształcenia zawodowego odbędzie się od 1 czerwca 2013 r.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach.

Pismo przewodnie.

Formularz zgłoszeniowy na “Kurs dla nauczycieli pragnących zdobyć kompetencje wspierania rozwoju uczniów zdolnych” – nabór zakończony

Formularz zgłoszeniowy na “Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia” – nabór zakończony


13 maja 2013 r.

Nabór na kurs “Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa wielkopolskiego.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na kurs “Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” – potrwa ona do 30 czerwca 2013 r. W trakcie rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 15 nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące kursu są opublikowane w zakładce Efekty kształcenia. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja na trzy kolejne kursy rozpocznie się po 20 maja 2013 r. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach.

Pismo przewodnie

Formularz zgłoszeniowy na kurs “Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” – nabór zakończony


29 kwietnia 2013 r.

Materiały z konferencji inaugurującej projekt

W zakładce Materiały do pobrania zostało opublikowane wystąpienie prof. Marka Ziółkowskiego z konferencji, która odbyła się 10 kwietnia 2013 r.


16 kwietnia 2013 r.

Materiały z konferencji inaugurującej projekt

Konferencja inaugurująca projekt systemowy pt. “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”, która odbyła się 10 kwietnia 2013 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród dyrektorów i nauczycieli, jak_i_organów prowadzących. Na konferencję, zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty w_Poznaniu przybyło ponad 220 dyrektorów i nauczycieli województwa wielkopolskiego ze_szkół podstawowych, gimnazjów i szkół_ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na_obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Zaproszonych gości powitała Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, która przedstawiła przyczyny powstania projektu. Wicekurator Oświaty i kierownik projektu Hanna Rajcic-Mergler omówiła m.in. założenia projektu, harmonogram działań, tematykę szkoleń, kryteria rekrutacji na szkolenia. “Co i jakimi sposobami chcemy uzyskać dzięki temu projektowi?” przedstawiła koordynator merytoryczny projektu Joanna Ciechanowska-Barnuś. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnej Jolanta Klawe omówiła osiągnięcia swoich uczniów i_nauczycieli oraz innowacyjne działania prowadzone w przedszkolu i szkole jako przykład dobrej praktyki.

Konferencję uświetnili swoim udziałem prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz prof. Marek Ziółkowski, socjolog, polityk, Senator RP, których wystąpienia wzbudziły najwięcej emocji. Oba wystąpienia zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w zakładce Materiały do pobrania.
Prezentacja pana prof. Marka Ziółkowskiego zostanie zamieszczona w terminie późniejszym. Zdjęcia z konferencji


26 marca 2013 r.

Konferencja inaugurująca projekt

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję inaugurującą projekt systemowy pt. “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego. Konferencja jest skierowana do dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i_szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18. Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji osoby zainteresowane poprawą efektów kształcenia w_swoich szkołach.

Pismo przewodnie
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy na konferencję – nabór zakończony


11 marca 2013 r.

Zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do udziału
w projekcie

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie systemowym pt. “Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, którego beneficjentem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Projekt obejmie nauczycieli ze_szkół_z_29 powiatów województwa wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców. Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje zawodowe podniesie 900 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz 100 nauczycieli szkół zawodowych. Nauczyciele nie będą ponosić kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Mając na względzie Państwa starania o dobro uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Pismo przewodnie

I zjazd 31.05.2014

II zjazd 14/15.06.2014

III zjazd 28/29.06.2014

Comments are closed.